NED Work People
cover-image

Privacyverklaring

Wij beschrijven hieronder het privacy statement van NED Personeel (hieronder verstaan wij alle NED Personeel BV’s). Dit privacy statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die NED Personeel verwerkt in haar database en via haar website.

PERSOONSGEGEVENS
De volgende persoonsgegevens worden verzameld, opgeslagen, geraadpleegd en bewerkt:
Algemene gegevens:
– NAW Gegevens
– Geboortedatum
– Geslacht
– Nationaliteit
– Burgerlijke staat
– Burgerservicenummer (BSN)
– Kopie identiteitskaart / paspoort
– Kopie werkvergunning / verblijfsvergunning

Financiële gegevens:
– Bankrekeningnummer
– Loonbeslagen
– Salaris

Werk gerelateerde gegevens:
– Opleiding en werkervaring
– Referenties
– Gegevens over beschikbaarheid en inzetbaarheid
– Beoordelingen
– Uren registratie
– Contact momenten met medewerkers en / of opdrachtgevers

Overige gegevens:

– Ziekte- of bijzonder verlof (verzuim)
– Zorgverzekeringsgegevens
– Gegevens ten behoeve van de aanvraag van subsidies en premie kortingen

Opdrachtgevers gegevens:
– Inloggegevens van de inlogomgeving (gebruikersnaam)

GRONDSLAGEN, DOELEN EN BEWAARTERMIJNEN
Wij verwerken de persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen, met deze aansluitende doelen en de volgende bewaartermijnen;
– Noodzakelijk wegens een wettelijke verplichting:
– noodzakelijke administratie
– re-integratieverplichtingen
– aanvragen van subsidie- en premiekortingen
– overige wettelijke verplichtingen

– Noodzakelijk wegens het uitvoeren van een overeenkomst die wij met u zijn aangegaan
– aangaan van nieuwe werkgever-werknemer relaties en onderhouden hiervan
– arbeidsbemiddeling
– persoonlijke en loopbaan ontwikkeling

De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is.
Wij bewaren de persoonsgegevens zolang als de wettelijke bewaartermijn voorschrijft.

Als wij op enige wijze beperkt worden bij het verwerken van bovengenoemde persoonsgegevens en de bijbehorende doeleinden, dan kan het voorkomen dat wij de overeenkomst die wij zijn aangegaan met u niet verder kunnen uitvoeren.
Wij zijn dan genoodzaakt de overeenkomst te beëindigen.

DERDEN EN BEVEILIGING
Wij vinden de bescherming van uw persoonsgegevens belangrijk. Wij delen uw persoonsgegevens dan ook alleen met derden op grond van de bovengenoemde grondslagen.
Onder derden kan u verstaan:
– UWV
– Belastingdienst
– Softwarepakket
– Pensioenfonds
– ARBO dienst

Wij hebben noodzakelijke maatregelingen genomen op het gebied van fysieke, technische en organisatorische beveiliging van uw persoonsgegevens.

UW RECHTEN
U heeft het recht om een verzoek in te dienen bij NED Personeel voor:
– Inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken
– Rectificatie van uw persoonsgegevens
– Verwijdering van uw persoonsgegevens of beperking van verwerking
– Beperking van of een bezwaar over de verwerking van de persoonsgegevens
– Overdracht van uw gegevens.

Wij komen u hierin tegemoet, zolang dit niet in strijd is met een wettelijke verplichting of het uitvoeren van de overeenkomst.
U heeft daarnaast het recht om een klacht in te dienen bij de gevoegde privacy autoriteit.
Voor Nederland is deze autoriteit de Autoriteit Persoonsgegevens te bereiken via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

WIJZGING PRICACY STATEMENT EN CONTACT
Wij kunnen wijzigingen aanbrengen in dit privacy statement. Voor de meest recente versie wordt steeds gepubliceerd op www.ned-personeel.nl
Dit privacy statement is voor het laatst bijgewerkt op 31-12-2019.

Als u vragen of opmerkingen heeft die over dit privacy statement gaat of heeft u een vermoeden van een (mogelijk) data lek, dan kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.

Adres en contactgegevens:
Ned Personeel BV
Hofdreef 4-6
4881 DR Zundert
Tel: 076-594668
E-mail: info@ned-personeel.nl

Wij maken op deze website gebruik van cookies om het gebruik van deze website en daarbuiten te vergemakkelijken, de prestaties en gebruikerservaring te verbeteren en de relevantie van het aanbod te verhogen. Klik op akkoord om aan te geven dat je instemt met ons privacy statement.