ET Regeling

De ET-regeling is een uitruilregeling in de Cao voor Uitzendkrachten. Het is een fiscaalgerichte vrijstelling. Hiermee kunnen werknemers een deel van het brutoloon uitruilen tegen een onbelaste vergoeding of zogenaamde extraterritoriale kosten (ET-kosten).

 

Omdat jij tijdelijk werkzaam bent in Nederland en ook huisvesting hebt in Roemenië/Polen is er een regeling die jou financieel compenseert voor dubbele huisvestingskosten. Deze regeling heet de ET-regeling (Extra Territoriale). Deze regeling geeft jou dan een belastingvoordeel die direct netto zichtbaar is op jouw loonstrook.

 

Je hebt de volgende documenten nodig voor de ET regeling:

1. Ingevulde, ondertekende en gedagtekende HUISVESTINGSVERKLARING

2. Kopie van de inschrijving in het thuisland

3. Bewijs van kosten van huisvesting. Let op dat jouw adres duidelijk genoemd moet zijn!

Bijvoorbeeld:

  • Huurcontract / koopcontract
  • Telefoonrekening / internetrekening
  • Abonnementen op tijdschriften / vakbladen
  • Autoverzekering / auto op naam
  • Lidmaatschap sportclub
  • Inschrijving school van eventuele kinderen

 

Indien allen documenten zijn ingeleverd en zijn geaccordeerd door ons, kunnen wij de ET regeling toepassen voor jou. Heb je bovenstaande gegevens niet compleet. Dan heeft dit helaas gevolgen voor jou, je houdt minder loon over. 

Als een medewerker zich kwalificeert voor de ET-regeling

De beoordeling gaat als volgt: 

 • Heeft de werknemer zijn fiscale woonplaats in het land van herkomst behouden tijdens het verblijf in Nederland?
 • Is het verblijf in Nederland tijdelijk?

Kunnen deze twee punten bij de Belastingdienst aannemelijk gemaakt worden?

Daarnaast moet er sprake zijn van extra kosten

 • Zijn er, conform de cao, kosten voor dubbele huisvesting, kosten voor reizen van en naar het land van herkomst (homeleave) en kosten voor extra levensonderhoud (COLA)?
 • Kunnen de kosten die onbelast vergoed of verstrekt worden, richting de Belastingdienst aannemelijk gemaakt worden (bijv. met facturen of bonnetjes)?

Voor toepassing van de ET-regeling moet een werknemer zich hiervoor kwalificeren. Dit kan op twee manieren:

 1. Toepassing convenant Belastingdienst
 2. Toepassing van de vrije bewijsleer

Toepassing convenant

Het convenant van de Belastingdienst kan alleen worden toegepast als aan alle voorwaarden wordt voldaan. Als aan één van de voorwaarden niet wordt voldaan, dan moet op een andere manier worden onderbouwd dat toepassing van de ET-regeling mogelijk is (zie vrije bewijsleer).

Vrije bewijsleer

Als geen beroep mogelijk is op het convenant met de Belastingdienst, betekent dat nog niet dat de ET-regeling niet kan worden toegepast. Er geldt dan een vrije bewijsleer naar de Belastingdienst. De vrije bewijsleer houdt in dat de inhoudingsplichtige met zelf te kiezen documenten aannemelijk moet maken dat de werknemer zich kwalificeert voor de ET-regeling.

Uit onze ervaringen met de Belastingdienst blijkt dat de volgende factoren/documenten kunnen bijdragen aan het bewijs dat sprake is van een ET-werknemer (niet limitatief en niet uitputtend):

 • Bewijs van inschrijving in buitenlandse gemeente;
 • Huurcontract/koopovereenkomst huis in het land van herkomst;
 • Opstalverzekering/inboedelverzekering;
 • Telefoonrekening/internetrekening;
 • Abonnementen op tijdschriften/vakbladen;
 • Autoverzekering/auto op naam;
 • Lidmaatschap sportclub;
 • Inschrijving school van eventuele kinderen.

Als er sprake is van een vrije bewijsleer, zijn er geen minimale vereisten aan het bewijs gesteld door de Belastingdienst. Hoe meer bewijs, hoe aannemelijker dat de ET-regeling mag worden toegepast.

Download hier de huisvestingsverklaring