NED Work People
1

NED Work People

ET Regeling

De ET-regeling is een uitruilregeling in de Cao voor Uitzendkrachten.

Het is een fiscaalgerichte vrijstelling. Hiermee kunnen werknemers een deel van het brutoloon uitruilen tegen een onbelaste vergoeding of zogenaamde extraterritoriale kosten (ET-kosten).

 

Belasting convenant

NED Personeel is aangesloten bij het convenant van de Belastingdienst.  

Het convenant van de Belastingdienst kan alleen worden toegepast als aan alle voorwaarden wordt voldaan. Wij kunnen de ET regeling toepassen bij de werknemer, voorwaarde is wel dat NED over de informatie beschikt die het convenant is geëist

 

Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op.