NED Work People
1

NED Work People

ET Regeling

Voor toepassing van de ET-regeling moet een werknemer zich hiervoor kwalificeren. Dit kan op twee manieren:

 1. Toepassing convenant Belastingdienst
 2. Toepassing van de vrije bewijsleer

Toepassing convenant

Het convenant van de Belastingdienst kan alleen worden toegepast als aan alle voorwaarden wordt voldaan. Als aan één van de voorwaarden niet wordt voldaan, dan moet op een andere manier worden onderbouwd dat toepassing van de ET-regeling mogelijk is.

 

Vrije bewijsleer

Als geen beroep mogelijk is op het convenant met de Belastingdienst, betekent dat nog niet dat de ET-regeling niet kan worden toegepast. Er geldt dan een vrije bewijsleer naar de Belastingdienst. De vrije bewijsleer houdt in dat de inhoudingsplichtige met zelf te kiezen documenten aannemelijk moet maken dat de werknemer zich kwalificeert voor de ET-regeling.Uit onze ervaringen met de Belastingdienst blijkt dat de volgende factoren/documenten kunnen bijdragen aan het bewijs dat sprake is van een ET-werknemer.

 

1) Bewijs van kosten huisvesting in Nederland/België

 • Getekende gebruiks- huurovereenkomst met daarin opgenomen het adres en het bedrag van de vergoeding.
 • Een door verhuurder en huurder getekende kwitantie met daarin opgenomen het adres en het bedrag van de vergoeding.

 

2) Bewijs van kosten van huisvesting

 • Huurcontract/koopovereenkomst huis in het land van herkomst;
 • Opstalverzekering/inboedelverzekering;
 • Telefoonrekening/internetrekening huisaansluiting;
 • Autoverzekering/auto op naam;

 

Als er sprake is van een vrije bewijsleer, zijn er geen minimale vereisten aan het bewijs gesteld door de Belastingdienst. Hoe meer bewijs, hoe aannemelijker dat de ET-regeling mag worden toegepast.

 

Vragen?

Wij begrijpen dat dit vragen bij u oproept, vandaar dat wij dit traject met u samen willen doorlopen.

Heeft u nog hulp nodig, neemt u dan contact met ons op. Wij zijn maandag tot en met vrijdag van 08:30-17:30uur te bereiken op het volgende nummer 076-5964668 (optie 2).

Als een medewerker zich kwalificeert voor de ET-regeling

De beoordeling gaat als volgt: 

 • Heeft de werknemer zijn fiscale woonplaats in het land van herkomst behouden tijdens het verblijf in Nederland?
 • Is het verblijf in Nederland tijdelijk?

Kunnen deze twee punten bij de Belastingdienst aannemelijk gemaakt worden?

Daarnaast moet er sprake zijn van extra kosten

 • Zijn er, conform de cao, kosten voor dubbele huisvesting, kosten voor reizen van en naar het land van herkomst (homeleave) en kosten voor extra levensonderhoud (COLA)?
 • Kunnen de kosten die onbelast vergoed of verstrekt worden, richting de Belastingdienst aannemelijk gemaakt worden (bijv. met facturen of bonnetjes)?